top of page

Advocaat:
Hugo Fijma.

"Doelgericht, snel en een focus op de kern van de zaak. Dat zijn de kernwaarden die ik binnen mijn praktijk probeer uit te dragen, waarbij ik compromisloos ben voor wat betreft het resultaat: een klant die krijgt wat uit de zaak te halen viel. Daaruit blijkt ook een realiteitszin: je kunt niet alle zaken winnen en wie anders zegt, is geen eerlijk en goed adviseur"Ik werk al sinds het begin van mijn studie rechten (in Leiden in 1993) in de juridische dienstverlening. Ik heb mij daarbij steeds ingezet voor de goede zaak. Dat deed ik eerst bij De Rechtswinkel waarbij ik voor de minder bemiddelden probeerde het tij voor hen te keren. En zelfs als bijbaan bij Bureau Rechtshulp Leiden.

Mijn eerste baan was bij een groot Amerikaans bedrijf in dataverwerking.Ik heb daar het klappen van de zweep geleerd in een "internationale corporate" omgeving. De combinatie van deze twee invalshoeken heb ik vervolgens gecombineerd in mijn advocatenpraktijk. Sociaal zijn zolang het kan en hard doorpakken als het moet.

Jarenlang ben ik met dat motto zelfstandig advocaat en heb ik onder meer in Den Haag en Boxmeer samenwerkingen van advocaten opgericht en versterkt. Daarbij heb ik steeds tomeloze inzet en collegialiteit aan tafel gebracht, net als bij mijn samenwerking met mijn cliënten.

Mijn praktijk heeft zich daarbij veelal gericht op het contractenrecht, het ondernemingsrecht binnen het MKB, het huurrecht en het strafrecht.

Ik denk en handel snel. Het verspillen van tijd is immers niet in het belang van de zaak. Procederen is mij door mijn lange strafrechtelijke ervaring, op het lijf geschreven. Een scherpe tong en een scherpe pen zijn kenmerkende deugden van een advocaat.

Strafrechtelijke zaken behartig ik niet voor Greenstone Legal; dat doe ik uitsluitend in het kader van mijn zelfstandige praktijk.

Mijn werkzaamheden binnen Greenstone Legal richt zich met name op het verbintenissenrecht, het ondernemingsrecht, het huurrecht en de "algemene praktijk". Mijn werkzaamheden voor Greenstone en haar clientèle verricht ik in een samenwerkingsverband vanuit mijn eigen onderneming, ingeschreven onder KvK-nummer 27349662 als "Fijma Advocaat, h.o.d.n. De RaetGever Advocatuur". Dit is geen samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 6.5 VODA.

Tevens is mr Van den Pauwert mijn plaatsvervanger.

Conform de verplichting in artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur, heb ik in het rechtsgebiedenregister geregistreerd werkzaam te zijn in de volgende rechtsgebieden:

  • Algemene praktijk 

  • Huurrecht

  • (Jeugd)Strafrecht

  • Civiel Jeugdrecht
     

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

 

mr. H. Fijma.jpg
SpecialisT in:
Hugo's' blogs over de algemene praktijk, het huurrecht en ondernemen.
1
2
bottom of page