top of page

Wat is nodig voor een goed werkend concurrentiebeding ?


Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is het concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten zo sterk aan banden gelegd, dat veel werkgevers ervoor kiezen om het concurrentiebeding simpelweg te laten vervallen. Dat hóeft niet, tenzij de werkgever vooraf tóch al geen rechtens te respecteren belang heeft bij het beding, of de wens om een concurrentiebeding alleen is gebaseerd op « algemene zaken ».

Motiveren van een concurrentie dreiging.

In de wet wordt een concurrentiebeding voor tijdelijke contracten uitgesloten, tenzij er een noodzaak is voor een dergelijk beding. Die noodzaak moet zijn gebaseerd op zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. En die bedrijfs- of dienstbelangen moeten dan vooraf duidelijk zijn gemotiveerd. De toets is streng, maar als die zwaarwegende belangen er zijn, dan is er géén reden om géén concurrentiebeding op te nemen. Om schijnzekerheid aan de zijde van werkgevers te voorkomen moet wel woorden onderstreept, dat de motivering zeer nauw komt teneinde het beding de beoogde gelding te laten hebben. Het enkele feit dat er enige concurrentie kan optreden door een vertrekkende werknemer is onvoldoende concreet. Gemotiveerd moet worden worden over welke gevoelige informatie de werknemer beschikt of gaat beschikken, welke belangen de werkgever concreet ten aanzien van die informatie heeft en hoe de verspreiding van die informatie kan gaan leiden tot beschadiging van bedrijfsbelangen. Er is dus sprake van een zeer inhoudelijke verplichting om het bestaan en de werking van het concurrentiebeding te motiveren. En men moet zich ook realiseren, dat de belangen die hebben geleid tot het afspreken van het concurrentiebeding er ook nog zijn op het moment waarop de werkgever een beroep doet op het beding.

Als er sprake is van een functie waarin een tijdelijke kracht over dat soort informatie gaat beschikken, dan zal een goed opgesteld concurrentiebeding de belangen van de werkgever gaan beschermen. Juridische bijstand is daarbij raadzaam om te voorkomen dat een ondeugdelijk beding wordt opgenomen, dat vervolgens door een kantonrechter buitern werking wordt gesteld. Een concurrentiebeding is sinds de inwerkingtreding van de WWZ per defnitie maatwerk geworden. De algemene bedingen, die niet toegespitst zijn op die ene specifieke medewerker, zijn vrijwel zeker ondeugdelijk.

Bij een rechterlijke toets wordt de nadruk gelegd op de bescherming van de vrije keuze van een baan. De werknemer is in de ogen van de wetgever de zwakkere partij, en de werkgever de sterkere partij die zijn voorwaarden voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer dicteert. Iedere onduidelijkheid in die voorwaarden – zoals een mogelijk andere of onvoldoende uitleg van een concurrentiebeding – komt voor risico en rekening van de werkgever.

Kortom : het verdient de voorkeur om oude sjablonen van arbeidsovereenkomsten na te lopen of zij nog voldoen aan de nieuwe wetgeving, en zo nodig, om de sjablonen aan te passen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
bottom of page