top of page

Advocaat:

Sebastian van den Pauwert.

Ik ben een doelgerichte advocaat voor ondernemingen, pragmatisch, gespecialiseerd in het vennootschapsrecht en ondernemingsrecht, met een brede kijk op bedrijfsvoering, structuren en (internationale-) samenwerkingen.

 

Sinds 1999 ben ik advocaat. Na mijn opleiding tot advocaat heb ik leiding gegeven aan de juridische afdeling van een accountantsorganisatie in Eindhoven. Daar heb ik veel praktijkervaring in het ondernemings- en vennootschapsrecht opgedaan.

 

Nog dagelijks houd ik mij bezig met de structurele advisering van ondernemers en ondernemingen. Daarbij baseer ik mij op mijn Grotius specialisatieopleiding “Ondernemings- en Vennootschapsrecht”. Bovendien ben ik zelf sinds 2005 zelfstandig ondernemer en ken daardoor het klappen van de zweep.

 

Daarnaast ben ik jarenlang mede-bestuurder geweest van een internationaal opererend bedrijf, met 23 dochtervennootschappen in 11 Europese landen waardoor ik veel kennis en ervaring op nationaal en internationaal gebied heb opgedaan. Ook nu ben ik naast mijn werk als advocaat betrokken bij het bestuur van twee internationaal opererende ondernemingen met dochterondernemingen binnen en buiten Europa.

Sinds 2017 ben ik rechter plv. bij de Rechtbank in het arrondissement Limburg (locaties Roermond en Maastricht).

Sinds 2019 ben ik bestuurder c.q. mede-bestuurder van enkele internationaal opererende beleggingsvennootschappen.

 

Ik spreek Nederlands, Engels en Duits vloeiend.

 

Mijn plaatsvervanger is mr Tigchelaar. Hij is bij mijn ontstentenis bereikbaar via mijn e-mailadres en het telefoonnummer van Greenstone Legal. 

Conform de verplichting in artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur, heb ik in het rechtsgebiedenregister geregistreerd werkzaam te zijn in de volgende rechtsgebieden:

 • Ondernemingsrecht, waaronder:

  • agentuur en distributie;

  • beroepsaansprakelijkheid;

  • bestuurdersaansprakelijkheid;

  • vennootschappen;

  • fusies en overnames;

  • verenigingen en stichtingen;

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

SpecialisT in:
Sebastian's blogs over vennootschap, ondernemingsrecht en ondernemen.
1
2
bottom of page